Concursul Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși”, ediția I, 2019

1. PREZENTARE GENERALĂ

Organizatorii concursului sunt: Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”.

Participarea la acest concurs este opțională și individuală. Se adresează elevilor din clasele V-VIII din învățământul de stat și privat din România și elevilor români care studiază în școli din străinătate.

Pentru popularizarea concursului și pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea acestui concurs, toate materialele se vor găsi pe site-urile instituțiilor organizatoare.

La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea elevilor sau alte contribuții financiare.

Prin înscrierea la concurs participanţii îşi exprimă acceptul cu privire la termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.

2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI

Prin organizarea Concursului Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși”, ediția I, 2019, Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” își propun să omagieze personalitatea sculptorului Constantin Brâncuși, prin promovarea acestuia și a operei sale în rândul tinerilor, atât cei care studiază în școlile din România, cât și cei care studiază în străinătate. În fiecare an, la 19 februarie, se sărbătoreşte Ziua Națională Brâncuşi, amintind de data naşterii marelui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876, cel care a dus România în universalitatea lumii prin lucrările sale de artă.

Este datoria noastră pentru a nu fi mai prejos de omagiul pe care îl aduce lumea contemporană lui Brâncuşi să celebrăm ziua lui de naştere drept o sărbătoare naţională. Inițiativa organizării Concursului Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși” cu cele două secțiuni adresate tinerilor români din țară și străinătate, onorează spiritul românesc şi în acelaşi timp arată dragostea şi recunoştinţa noastră faţă de valoarea lui Brâncuşi. Marele sculptor nu mai este demult al românilor, el aparține universalității, operele sale fiind apreciate peste tot în lume.

Ca obiective, concursul își propune să încurajeze elevii spre cunoașterea culturii românești și universale, în general, a operei lui Constantin Brâncuși, în special, descoperirea și dezvoltarea dragostei pentru frumos şi cultivarea sensibilităţii artistice, a expresivităţii şi creativităţii, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice și literare la elevi, valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei culturale, dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic și literar şi formarea viitorului consumator de cultură.

3. STRUCTURA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși” se adresează elevilor din clasele V-VIII din învățământul de stat și privat din România și elevilor români care studiază în școli din străinătate (Diaspora). Concursul se desfăşoară la București, în data de 19 februarie 2019, premierea și lansarea celor două volume cu ISBN urmând a avea loc în data de 16 martie 2019.

Concursul cuprinde 2 secțiuni, fiecare cu două subsecțiuni, cu participare indirectă:

  1. Secțiunea pentru elevii din școlile românești

1.a. Creație artistică. Participanții vor realiza o lucrare artistică (desen), într-o manieră individuală inspirată din tema concursului, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A4, care să conțină la alegere, un portret al sculptorului Constantin Brâncuși, o sculptură a acestuia sau o operă imaginată pe care artistul ar fi putut să o creeze. Tehnica de realizare a desenului este în creion, cărbune sau grafit, prin respectarea gradului de corespondență al lucrărilor cu tema anunțată/încadrarea în specificul concursului, viziunea artistică a elevilor, aranjarea obiectului/obiectelelor, adică unitatea compoziției, execuția tehnică a lucrării și claritatea obiectului/obiectelelor. Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.

1.b. Creație literară. Participanții vor redacta o lucrare (eseu) în limba română de 2-4 pagini sau maxim 2000 de cuvinte, în Word, caractere Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere 1,5. Tema lucrării este inspirată din viața și opera lui Constantin Brâncuși, la alegere din biografia, creația artistică, analiza și critica operei brâncușiene. Se vor avea în vede mesajul, claritatea, coerența, originalitatea, creativitatea și unitatea lucrării, respectând standardele de realizare și redactare a unui eseu. Lucrările care nu respectă standardele menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.

  1. Secțiunea pentru elevii români din Diaspora

2.a. Creație artistică. Participanții vor realiza o lucrare artistică (desen), într-o manieră individuală inspirată din tema concursului, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A4, care să conțină la alegere, un portret al sculptorului Constantin Brâncuși, o sculptură a acestuia sau o operă imaginată pe care artistul ar fi putut să o creeze. Tehnica de realizare a desenului este în creion, cărbune sau grafit, prin respectarea gradului de corespondență al lucrărilor cu tema anunțată/încadrarea în specificul concursului, viziunea artistică a elevilor, aranjarea obiectului/obiectelelor, adică unitatea compoziției, execuția tehnică a lucrării și claritatea obiectului/obiectelelor. Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.

2.b. Creație literară. Participanții vor redacta o lucrare (eseu) în limba română de 2-4 pagini sau maxim 2000 de cuvinte, în Word, caractere Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere 1,5. Tema lucrării este inspirată din viața și opera lui Constantin Brâncuși, la alegere din biografia, creația artistică, analiza și critica operei brâncușiene. Se vor avea în vede mesajul, claritatea, coerența, originalitatea, creativitatea și unitatea lucrării, respectând standardele de realizare și redactare a unui eseu. Lucrările care nu respectă standardele menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.

Fiecare participant la concurs va fi îndrumat de un cadru didactic; acesta va obține din partea organizatorilor un certificat de participare în calitate de profesor coordonator.

Notă: Lucrările participante la cele două subsecțiuni vor apărea în două volume cu ISBN, pentru fiecare subsecțiune în parte.

4. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea la acest concurs este opțională și individuală. Se adresează elevilor din clasele V-VIII din învățământul de stat și privat din România și elevilor români care studiază în școli din străinătate.

4.1. Înscrierea la SECȚIUNEA PENTRU ELEVII DIN ȘCOLILE ROMÂNEȘTI

Participarea la secțiunea pentru elevii din școlile românești este validată cu condiţia ca lucrările transmise să fie însoţite de Fișa de înscriere, aceasta conținând datele de identificare ale elevilor participanți la concurs. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se referă la: 1. Subsecțiunea de concurs; 2. Nume şi prenume elev; 3. Unitatea școlară și clasa; 4. Profesorul coordonator; 5. Număr de telefon de contact sau adresă de e-mail valide. Lucrările realizate de participanţi, împreună cu Fișele de înscriere, vor fi transmise prin e-mail, la adresa: ziuabrancusi@yahoo.com, până la data de 17 februarie 2019. Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la concurs şi în consecinţă va anula participarea la acesta.

4.2. Înscrierea la SECȚIUNEA PENTRU ELEVII ROMÂNI DIN DIASPORA

Participarea la secțiunea concurs este validată cu condiţia ca lucrările transmise să fie însoţite de Fișa de înscriere, aceasta conținând datele de identificare ale elevilor participanți la concurs. Datele respective sunt necesare pentru evidenţa participanţilor şi se referă la: 1. Subsecțiunea de concurs; 2. Nume şi prenume elev; 3. Unitatea școlară și clasa; 4. Profesorul coordonator; 5. Număr de telefon de contact sau adresă de e-mail valide. Lucrările realizate de participanţi, împreună cu Fișele de înscriere, vor fi transmise prin e-mail, la adresa: ziuabrancusi@yahoo.com, până la data de 17 februarie 2019. Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la concurs şi în consecinţă va anula participarea la acesta.

5. EVALUAREA CONCURSULUI

O comisie de evaluare a Concursului Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși” formată din șase membri (3 membri pentru subsecțiunea Creație Artistică și 3 membri pentru subsecțiunea Creație Literară) va evalua în data de 19 februrie 2019 lucrările transmise de participanţi, în funcţie de calitatea artistică și literară a acestora fiind acordate premii câştigătorilor (trofee, diplome și medalii pentru Locurile I, II, III și Mențiune, conform precizărilor din prezentul Regulament). Toți elevii vor primi diplome de participare. Cadrele didactic coordonatoare vor obține din partea organizatorilor un certificat de participare în calitate de profesor coordonator. Lucrările premiate vor apărea în două volume cu ISBN, pentru fiecare subsecțiune în parte.

6. ALTE DISPOZIŢII

Participarea la Concursul Național de Creație Artistică și Literară „Ziua Brâncuși”, ediția I, implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare. Organizatorii concursului nu își asumă răspunderea pentru nicio lucrare însușită în mod ilegal de către concurenți. Lucrările artistice/literare care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs. Prin înscrierea și participarea la acest concurs, elevul participant declară că a citit și că este de acord cu termenii regulamentului.

Regulament ZIUA BRÂNCUȘI (click AICI)

afis

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s