Biserica din Vădeni. Trecut şi prezent

În peisajul lăcaşelor de cult din Oltenia, printre bisericile şi mănăstirile declarate obiective cu valoare istorică, se numără şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgu Jiu (cartierul Vădeni). Aceasta a început să fie construită pe la 1700, fiind ctitoria marele Ban al Craiovei Cornea Brăiloiu şi a urmaşilor săi, respectiv fii acestuia, Dositei Monahul, împreună…