Asociația Pleniceanu

Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” este o organizație al cărui scop principal în constituie promovarea valorilor umaniste, cunoașterii istoriei, conștientizarea, promovarea și dezvoltarea culturii, educației și a școlii, păstrarea în memoria posterității a familiei Dumitru și Maria Pleniceanu.

Pentru realizarea scopului său, Asociația va desfășura, conform Statutului și Certificatului de Înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nr. 20/16.10.2018, următoarele activități:

a) Demersuri pe lângă autorități, agenți economici și alte organizații;

b) Organizarea de dezbateri publice, conferințe, sesiuni, simpozioane, expuneri-dezbateri pe diverse teme istorice și/sau culturale, seri omagiale, spectacole cultural-artistice, festivaluri, alte manifestări cu caracter cultural-educativ;

c) Editarea de publicații și broșuri, reviste, crearea de material audio-video, aplicații on-line;

d) Organizarea de evenimente, spectacole cu teme din istoria României;

e) Sprijinirea prin orice mijloace a restaurării monumentelor istorice și a vestigiilor antice;

f) Reproduceri virtuale ale monumentelor istorice, a vestigiilor antice și ale personalităților istorice;

g) Sprijină efectuarea de cercetări și elaborarea de studii și/sau lucrări originale în domeniul istoriei și culturii având ca scop publicarea acestor materiale atât în țară cât și în străinătate;

h) Instituie și acordă premii personalităților culturii și istoriei României pentru activitățile depuse;

i) Promovează relații de colaborare cu personalități din țară și de peste hotare;

j) Prezintă și susține în fața forurilor de decizie, punctele de vedere și interesele Asociației.

Obiectivele Asociației cultural-istorice „Dumitru și Maria Pleniceanu”:

a) Aprofundarea cunoașterii, respectării și valorificării trecutului istoric și cultural al românilor;

b) Cultivarea și răspândirea valorilor istorice și culturale ale neamului românesc;

c) Cunoașterea istoriei și culturii, constientizarea, promovarea și dezvoltarea culturii, educației și a școlii, păstrarea în memoria posterității a familiei Dumitru și Maria Pleniceanu;

d) Susținerea părin activități specifice, a procesului de dezvoltare și revigorare a vieții spirituale, învățământului, a obiceiurilor, a portului și datinilor străbune, precum și a tradițiilor;

e) Implicarea în apărarea și conservarea patrimoniului istoric și cultural national.

pleniceanu

Reclame