Activități / Evenimente

Asociația cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu” este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, democratică și independentă care își propune:

 • promovarea înțelegerii şi cooperării între oameni, promovarea şi realizarea de activităţi multiculturale;
 • promovarea conceptelor şi realizarea de activităţi de educaţie formală şi nonformală şi pe întreg parcursul vieţii;
 • promovarea egalităţii de gen, vârstă, apartenenţă şi de şansă, precum şi a drepturilor omului;
 • încurajarea şi sprijinirea dezvoltării turismului regional, cu precădere cel de factură cultural-istorică; promovarea dialogului interdisciplinar, intercultural, interconfesional şi social în comunitate, mai ales între tineri;
 • organizarea de simpozioane, activități cultural-artistice, schimburi de experienţă, activităţi extracuriculare, etc;
 • elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe culturale, educaţionale,  destinate indivizilor, grupurilor, colectivităţilor, prin colaborarea cu alte ONG-uri, cu sprijinul voluntarilor, comunităţii şi al autorităţilor;
 • realizarea, difuzarea şi tipărirea de publicaţii (broşuri, buletine, reviste, ziare, pliante etc.), în vederea promovării scopurilor menţionate, a valorizării acţiunilor sociale pozitive şi a schimburilor de experienţă, a stimulării şi implicarii responsabile a indivizilor, a organizaţiilor, a comunităţii şi a autorităţilor; suport în inserţia culturală  şi profesională (mai ales a tinerilor) şi susţinerea iniţiativelor acestora;
 • dezvoltarea conştiinţei civice şi umane şi a capacităţii de asumare a responsabilitătilor;
 • acceptarea, solicitarea, administrarea şi valorificarea donaţiilor, contribuţii, activităţi de sprijin din partea unor persoane fizice şi juridice, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei. Bunurile obţinute din donaţii, sponsorizări sau prin alte mijloace legale pot fi folosite ca atare sau vândute, sumele de bani astfel rezultate fiind folosite pentru realizarea scopurilor Asociaţiei;
 • amenajarea, închirierea sau construirea de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor;
 • alte obiective care să contribuie la realizarea scopurilor propuse.

Untitled-1

Reclame